prawdaserc.pl

Login

II Konferencja Naukowa Człowiek - Żywność - Zdrowie - Wrocław

Człowiek - Żywność - Zdrowie
II Konferencja Naukowa
Wrocław, 24-25 marca 2017

Widoczne trendy w kierunku budowy zdrowych i naturalnych kierunków działań w sferze medycyny, polityki żywnościowej i stylu życia zaczynają wkraczać na nowe tory i kierunki. Te coraz bardziej pozytywnie oceniane działania nie zostały przeoczone przez świat nauki. Organizowana we Wrocławiu Konferencja Naukowa pod hasłem  Człowiek - Żywność - Zdrowie ma być poważnym zwrotem środowisk naukowych w kierunku naturalnych metod metod leczenia, żywienia i życia. Polecamy zapoznać się z programem konferencji. 

Wśród wielu bezcennych pozycji związanych z problematyką wiążącą zdrowe żywienie z istniejącymi jednostkami chorobowymi, zwracam uwagę na punkty związane z projektami wiążącymi rynek rolniczy, czyli naturalne i zdrowe uprawy oparte na ekologicznych podstawach, jako elementu budującemu wizję ptrzyszłego rolnictwa Polski, opartego na eksportowej strategii promocji zdrowych i ekologicznych produktów rolnych poza granicami naszego kraju.

Niemniej konferencja poświęcona jest głównie problematyce związków zdrowia z żywnością w aspekcie badań naukowych i wieloletniego dorobku naukowego uczestników konferencji. W naszym przekonaniu to milowy krok w badzo dobrym kierunku i nie bali byśmy się stwierdzić, że może to być jedno z najważniejszych wydarzeń w kierunku poprawy powszechnego zdrowia w jego fundamentalnym znaczeniu. Życzymy organizatorom aby to zdarzenie było kluczowym punktem zwrotnym, ustawiając cały Polski przemysł spożywczo-przetwórczy, oparty na naszym tradycyjnym rolnictwie na nowe, tak ważne i zdrowe dla całego społeczeństwa kierunki.

Podajemy szczegółowy program Konferencji:

Człowiek - Żywność - Zdrowie
II Konferencja Naukowa
Wrocław, 24-25 marca 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Człowiek Żywność Zdrowie poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

Jako organizatorzy konferencji dołożymy wszelkich starań, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń w najnowszych trendach żywieniowych, zagrożeniach zdrowotnych i ich przewlekłych konsekwencjach wywoływanych nieprawidłową dietą.

W imieniu Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Dorota Waśko - Czopnik

TEMATY SESJI NAUKOWYCH:

24.03.2017 – Piątek

Wykład inauguracyjny Prof. Tadeusz Trziszka

Człowiek w szponach negatywnych osiągnięć cywilizacji. Jak rozwiązać ten problem?

Kontrowersje wokół żywienia

 1. Dieta bezglutenowa – moda czy konieczność – Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová, Department of Commodity Science and Product Quality Faculty of Commerce University of Economics in Bratislava, Slovakia

 2. Mody w świecie diet. Czy alternatywne sposoby żywienia są potrzebne i skuteczne? – dr inż. Danuta Figurska – Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 3. Owoce jako źródło substancji wspomagających leczenie chorób cywilizacyjnych – dr inż. Paulina Nowicka, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 4. Insekty – alternatywne źródło składników ---odżywczych – dr inż. Anna Żołnierczyk, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 5. Psychodietetyka – nowe trendy w żywieniu człowieka – mgr Justyna Stacherzak - Raczkowska, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zielona dolina – żywności i zdrowia - powrót do natury. Cele, założenia i planowane rezultaty programu.

Debata o zdrowiu.

Wpływ czynników środowiska na metabolizm i jego zaburzenia.

Uczestnicy : Prof. Monika Bronkowska, dr Henryk Różański, Prof. Tadeusz Trziszka, dr hab. Dorota Waśko – Czopnik.

25.03.2017 - Sobota

Związek czynników środowiskowych z chorobami żywieniowozależnymi

 1. The effect of 100% fruit juice on lipid profile and other biochemical parameters of blood serum in adults women – M. Habanova, associate professor CSc./PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

 2. Występowanie i właściwości biologiczne związków polifenolowych i irydoidowych - dr inż. Joanna Kolniak- Ostek, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 3. Nutraceutyki I żywność funkcjonalna w prewencji chorób żywieniowozależnych – dr inż. Karolina Łoźna, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 4. Sposób odżywiania a zespół metaboliczny – od teorii do praktyki - dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 5. Aktywność fizyczna jako niezbędny element stylu życia w terapii chorób cywilizacyjnych - prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zaburzenia odżywiania jako problem społeczny

 1. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjenta otyłego - dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 2. Bulimia / anoreksja – dwa bieguny zaburzeń odżywiania - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 3. Znaczenie ziołolecznictwa przy wspomaganiu leczenia otyłości - dr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

 4. Medycynie senioralna - aspekty metaboliczne - prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Różnorodność czynników wpływających na organizm

 1. Insulina wróg czy przyjaciel - dr hab. Dorota Waśko – Czopnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 2. Znaczenie mikroflory jelitowej w regulacji metabolizmu - dr Patrycja Szachta, Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

 3. Nutrigenomika i nutrigenetyka w profilaktyce zdrowotnej - dr inż. Maciej Oziembłowski, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 4. Wykorzystanie biosubstancji zawartych w jajach kurzych - Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic

link: http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl/